Zbulo Veten

Në këtë seksionin, ju ofrojmë mundësinë të kuptoni më mirë veten tuaj për të bërë zgjedhje më të informuara në karrierën dhe zhvillimin personal. Këtu mund të kryeni tre teste të ndryshme që do t’ju ndihmojnë të eksploroni interesat, kompetencat dhe prirjet tuaja sipërmarrëse.

Testi i interesave

Ky test ju ndihmon të zbuloni aftësiteë tuaja, duke ju ndihmuar të orientoheni drejt mundësive që përputhen me pasionet tuaja.

Plotësoni pyetësorin për vetëm 3 minuta.

Testi i kompetencave

Përmes këtij testi, mund të identifikoni aftësitë dhe kompetencat tuaja kryesore. Rezultatet do t’ju ndihmojnë të kuptoni se cilat janë pikat tuaja të forta dhe si mund t’i përdorni ato në tregun e punës.

Plotësoni pyetësorin për vetëm 3 minuta.

Testi i sipërmarrjes

Ky test është krijuar për të vlerësuar aftësitë dhe prirjet tuaja për sipërmarrje. Nëse keni dëshirë të filloni një biznes ose të zhvilloni një projekt të ri, ky test do t’ju japë një pasqyrë të qartë mbi potencialin tuaj si sipërmarrës.

Plotësoni pyetësorin për vetëm 5 minuta.